Vivendes Vila Olímpica
Close
Close La Manzanera Planificació Urbana d’Algèria (extensió de Bechar-Abdadla)
Vivendes Vila Olímpica | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Vivendes Vila Olímpica | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Vivendes Vila Olímpica | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Vivendes Vila Olímpica | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Vivendes Vila Olímpica | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Vivendes Vila Olímpica | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Vivendes Vila Olímpica | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Vivendes Vila Olímpica | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Vivendes Vila Olímpica | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Vivendes Vila Olímpica | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Vivendes Vila Olímpica | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Vivendes Vila Olímpica | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Vivendes Vila Olímpica | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Vivendes Vila Olímpica | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Vivendes Vila Olímpica | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Vivendes Vila Olímpica | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Vivendes Vila Olímpica | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Vivendes Vila Olímpica | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
1/1
Descripció
Any: 1991
Localització: Barcelona. Espanya
Client: Nova Icaria S.A.
Àrea total: 19,853 (m2)

Format per dos edificis lineals connectats en la seva intersecció per una torre, aquest complex de 113 apartaments forma part del programa de la Vila Olímpica de Barcelona, construïda per albergar els atletes dels Jocs d’Estiu de 1992.

La planta baixa està ocupada pels locals comercials que donen al carrer, mentre que en el costat oposat es situen jardins privats reservats als apartaments de la primera planta. La façana sud està retranquejada per potenciar les vistes i garantir la intimitat dels residents.

El maó vist utilitzat a les façanes connecta amb la tradició arquitectònica catalana.

Llegir article sencer

Descarregar imatges
Descarregar seleccionats (clicar a l'imatge)
Descarregar tots
6 MB
6 MB
5 MB
5 MB
6 MB
6 MB
5 MB
6 MB
5 MB
5 MB
4 MB
5 MB
5 MB
5 MB
5 MB
5 MB
5 MB
5 MB

Vivendes Vila Olímpica

Descripció

Tancar