Notícies
Close
Close

L’equip format per Ricardo Bofill – Taller de Arquitectura y ARUP ha sigut seleccionat per passar a la segona fase del Concurs d’Arquitectura del Nou Camp Nou

09/09/2015

Els vuit equips finalistes, ARUP SPORT & RICARDO BOFILL-TALLER D’ARQUITECTURA, AECOM & B720 Arquitectes, BIG & IDOM & BAAS Arquitectes, GENSLER SPORT & OAB, HKS & COX & Batlle i Roig Arquitectes, KSS & Mateo Arquitectura, NIKKEN SEKKEI & Joan Pascual i Ramon Ausió Arquitectes, and POPULOUS & Mias Arquitectes & RCR Arquitectes, presentaran al Desembre de 2015 les seves propostes arquitectòniques que permetran ampliar la capacitat de l’Estadi a 105,000 espectadors i garantiran els nivells de funcionalitat i comoditat que exigeixen els partits oficials de la UEFA i la FIFA.

ProEXR File Description =Attributes= cameraAperture (float): 36.000004 cameraFNumber (float): 8.000000 cameraFarClip (float): 1000000015047466200000000000000.000000 cameraFarRange (float): 1000.000000 cameraFocalLength (float): 32.000000 cameraFov (float): 58.707996 cameraNearClip (float): 0.000000 cameraNearRange (float): 0.000000 cameraProjection (int): 0 cameraTargetDistance (float): 208.570923 cameraTransform (m44f): [{0.47001, 0.882209, -0.0282584, 102.754}, {0.882661, -0.469769, 0.0150474, -173.936}, {-0, -0.032015, -0.999487, 16.3797}, {0, 0, 0, 1}] channels (chlist) compression (compression): Zip dataWindow (box2i): [0, 0, 6999, 3937] displayWindow (box2i): [0, 0, 6999, 3937] lineOrder (lineOrder): Increasing Y name (string): "" pixelAspectRatio (float): 1.000000 screenWindowCenter (v2f): [0.000000, 0.000000] screenWindowWidth (float): 1.000000 type (string): "scanlineimage" =Channels= A (half) B (half) G (half) R (half) VRayExtraTex_Map #7.B (half) VRayExtraTex_Map #7.G (half) VRayExtraTex_Map #7.R (half) VRayMtlID (uint) VRayObjectID (uint) VRayRawGlobalIllumination.B (half) VRayRawGlobalIllumination.G (half) VRayRawGlobalIllumination.R (half) VRayRawLighting.B (half) VRayRawLighting.G (half) VRayRawLighting.R (half) VRayRawReflection.B (half) VRayRawReflection.G (half) VRayRawReflection.R (half) VRayRawRefraction.B (half) VRayRawRefraction.G (half) VRayRawRefraction.R (half) VRayRawShadow.B (half) VRayRawShadow.G (half) VRayRawShadow.R (half) VRayRawTotalLighting.B (half) VRayRawTotalLighting.G (half) VRayRawTotalLighting.R (half) VRayWireColor.B (half) VRayWireColor.G (half) VRayWireColor.R (half) Z (half)