Jardins Clàssics de l’ Eixample
Close
Close Turia River Gardens Gasteizberri
Jardins Clàssics de l’ Eixample | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Jardins Clàssics de l’ Eixample | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Jardins Clàssics de l’ Eixample | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Jardins Clàssics de l’ Eixample | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Jardins Clàssics de l’ Eixample | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Jardins Clàssics de l’ Eixample | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Jardins Clàssics de l’ Eixample | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Jardins Clàssics de l’ Eixample | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Jardins Clàssics de l’ Eixample | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Jardins Clàssics de l’ Eixample | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
Jardins Clàssics de l’ Eixample | Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
1/1
Descripció
Any: 1981
Localització: Barcelona, Espanya

Per al disseny d’aquesta tipologia de jardí en una típica illa de Barcelona, el Taller de Arquitectura va optar per un disseny senzill que facilités la implementació i el manteniment de les zones verdes, proposant un model fàcilment identificable, alhora que clàssic i mediterrani.

Clàssic en el sentit dels nostres orígens grecoromans i Mediterrani en quan a la combinació de superfícies verdes i les pavimentades que haurien de ajustar-se a les condicions climàtiques i físiques del lloc. La forma bàsica, així com la organització espacial del jardí, es una geometria determinada pel creuament dels eixos que deriven dels importants elements urbans...

Llegir article sencer

Descarregar imatges
Descarregar seleccionats (clicar a l'imatge)
Descarregar tots
6 MB
5 MB
2 MB
6 MB
4 MB
6 MB
5 MB
2 MB
6 MB
4 MB
4 MB

Jardins Clàssics de l’ Eixample

Descripció

Tancar